Zárva
Szerződési feltételek PDF Nyomtatás E-mail

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: a "ÁSZF") határozzák meg a Gabriano Pizzéria Kft. (Adósz:23823981-2-17 Cg.:17-09-009177) kizárólagos tulajdonában álló és a Gabriano Pizzéria Kft. által működtetett www.gabrianopizza.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot hoz létre (a továbbiakban: a "Felhasználó").

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Gabriano Pizzéria Kft. www.gabrianopizza.hu weboldalon található zártkörű internetes vásárlói klubjának oldalain található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gabrianopizza.hu weboldalon található online felületen (zártkörű internetes vásárlói klub vagy áruház) keresztül történik. A Gabriano Pizzéria Kft. vásárlói klubjában történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ektv.") irányadó.

Az eladó

Az eladó minden termék és szolgáltatás esetében a Gabriano Pizzéria Kft.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

Az áruházban regisztrált felhasználók vásárolhatnak az áruház kínálatában feltüntetett  termékekből. A regisztráció során egy adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím és egy jelszó megadásával, továbbá néhány – a teljesítéshez szükséges – adat kitöltésével. A regisztrációt követően tudja a Gabriano Pizzéria Kft. a Felhasználónak biztosítani az árucikkek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést.

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Gabriano Pizzéria Kft.-t semminemű felelősség nem terheli az ebből eredő minden anyagi kárért a vevő tartozik felelősséggel. A Gabriano Pizzéria Kft.-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a vevő elfelejtette a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Gabriano Pizzéria Kft.-nek felróható okból – hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatokat (adatbeviteli hibákat) bejelentkezés után, a Saját adataim menüpontban lehet megváltoztatni.

Folyamatban lévő rendelést módosítani csak abban az esetben lehet, ha arra a termék készítője erre lehetőséget ad. Ezt minden esetben telefonon kell kérni a +36 20/314 32 28 vagy a +36 74/312-819 telefonszámon, interneten leadott rendelés esetében is.

A Gabriano Pizzéria Kft. áruházában történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Általános szerződési feltételekben meghatározott módon, az alábbiak szerint.

A webáruházban leadott rendelés egyenértékű a telefonon leadott megrendeléssel. A Gabriano Pizzéria Kft. a rendelés leadását követően, a megrendelésben szereplő tételeket elkészíti, majd a megadott címre szállítja. A webáruház rendszerén keresztül leadott rendelés, mindig a megrendelés napjára vonatozik. A rendelési idő 10:00 - 21:00 óráig tart, szombat és vasárnap kivételével minden nap. Az ettől eltérő időpontban, valamint egyéb ok miatti zárvatartás napján (pl: áramszünet, technikai probléma, átalakítás) leadott megrendelést a Gabriano Pizzéria Kft. nem köteles feldolgozni, kártérítéssel nem tartozik.

A Felek között a szerződés magyar nyelven jön létre, a létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Gabriano Pizzéria Kft. azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek alatt feltüntetett ár az árucikk vételára, amely nem tartalmazza az általános forgalmi adót. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a  megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Abban az esetben, ha a Gabriano Pizzéria Kft. leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor a Gabriano Pizzéria Kft. nem köteles a terméket a hibás áron értékesíteni. Ezekben az esetben a Gabriano Pizzéria Kft. felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben azt a Felhasználó nem tartja elfogadhatónak, elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítése a futárszolgálatnak készpénzben történhet.

Szállítási feltételek

A szabályszerűen leadott megrendelést követően a Gabriano Pizzéria Kft. a terméket elkészíti és megkezdi annak kiszállítását. A kiszállítási idő átlagosan 40 perc, a forgalom függvényében ez az időintervallum változhat. A webáruházban leadott vidéki megrendelések esetén, a vidékre szállítás díja a webáruházon kívül kerül felszámolásra.

Felelősség korlátozása

A Gabriano Pizzéria Kft. nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  1. a.Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon a Gabriano Pizzéria Kft. weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  2. b.Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
    Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

Adatvédelem

A Gabriano Pizzéria Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve a szerződés teljesítésekor (szállítási) alvállalkozónkat. Adatai kezelésekor az 1992. évi LXIII. Tv. (Adatvédelmi Törvény) rendelkezései alapján járunk el.

Gabriano Pizzéria Kft. fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön a Vevő részére. A Gabriano Pizzéria Kft. fenntartja továbbá a jogot, hogy a vevő fiókjával és vásárlásaival kapcsolatos információt, továbbá a Weboldal, a Szolgáltatások változásait érintő tájékoztatókat, valamint ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a  vevő részére. Az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen bármikor jelezheti, ha nem kíván hírlevelet kapni.

Szellemi tulajdonjog

Bármi, ami a Weboldalon található, a Gabriano Pizzéria Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása a Gabriano Pizzéria Kft. engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A Gabriano Pizzéria Kft. logó a Gabriano Pizzéria Kft. tulajdona. A Gabriano Pizzéria Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Gabriano Pizzéria Kft. honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

Minden egyéb vitás esetben a mindenkori PTK az irányadól, a vitás esetekből származó költségeket a vevő hibájából eredően a vevő viseli.

 
Nyitva tartás
HÉTFŐ-PÉNTEK:
10:00 - 21:00 - Nyitva

SZOMBAT-
VASÁRNAP: Zárva

Mobil: +36 20 314 32 28 Tel: +36 74 312 819